Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 1

www.rollebode.nl
Voorjaar 2017
7 Alle peuters naar de peuteropvang
Doelstelling Rijk en gemeenten voor 2019 en 2021 uiteengezet
10 Let op: vloggers Is uw kind ook in
de wereld van de vloggers gedoken?
11 Positieve effecten van beweging
Bewegen betekent beter leren
Nu3mmer 15 Vernieuwde
website
Frisse opmaak nieuwe site Rollebol
Subsidie
Het college van Alkmaar heeft subsidie beschikbaar gesteld om betaalbare peuteropvang mogelijk te maken voor alle Alkmaarse peuters. Op alle gesub- sidieerde peuteropvanglocaties wordt een gecertificeerd VVE programma gegeven. Ook de kwaliteit van VVE is door de Inspectie van het Onderwijs goed beoordeeld.
Wethouder Konijn: “De goede beoor- deling van de VVE door de Inspectie van het Onderwijs onderstreept dat wij voldoen aan de voorwaarden om elk kind optimale ontwikkelingsmogelijk- heden te bieden.”
Wethouder kinderopvang Alkmaar
Elly Konijn-Vermaas
“Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in een gezonde en veilige omge- ving speelt en zich ontwikkelt. Kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang staan daarbij voorop. Ieder kind heeft daar recht op.”
Elly Konijn (D66) is één van de vijf wet- houders van de gemeente Alkmaar.
Zij beheert de portefeuilles onderwijs, wonen, participatiewet, arbeidsmarkt, jeugdhulp, kinderopvang, parkeerbeleid en de nieuwbouwprojecten ‘Polderhof’ en ‘Vaart’.
Vertrouwen
Wethouder Konijn volgt de ontwikke- lingen in de kinderopvang binnen de gemeente op de voet. Het college
van Alkmaar wil stimuleren dat de kinderopvang inspeelt op de behoefte vanuit de samenleving. Professionele kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen.
A-status
Dat de gemeente Alkmaar veiligheid
en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, blijkt ook uit de positieve beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie beoordeelt of gemeenten hun taken en verantwoor- delijkheden goed vervullen door hen de A B of C-status te verlenen, waarvan
A de best haalbare is. De Alkmaarse kinderopvang behoudt dit jaar we- derom de A-status, net als voorgaande jaren.
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in ‘Voor en Vroegschoolse Educatie’ (VVE). Er zijn nu 33 locaties voor peuteropvang waar VVE wordt aangeboden. Alle Alkmaarse peuters met een indicatie voor (dreigende) taalachterstand kunnen vier dagdelen per week terecht
bij een VVE-gecertificeerde peuteropvanglocatie.
Voor peuters zonder indicatie is peuteropvang van belang voor de voorbereiding op de basisschool.
Lente bij Rollebol
In maart gaan we starten met het thema "Lente". De pedagogisch medewerksters hebben de groepen al versierd met mooie kunstwerkjes van de kinderen.
In de komende weken zullen we het Lenteversje Hokus pokus krokus aanleren:
Hokus pokus, kijk een krokus het lijkt bijna toverij
Hokus pokus kleine krokus
is de winter echt voorbij? Tover blaadjes aan de bomen tover er wat bloesem aan vraag de vogels in het zuiden of ze weer naar huis toe gaan.
Ook gaan we met de kinderen tijdens de wandeling met de bolderwagen aandacht besteden aan de bloemetjes en beest- jes die we buiten kunnen zien. We leren de kinderen dat lente een bijzonder seizoen is, omdat het de komst van nieuw leven illustreert. In de lente gaan de gewassen weer groeien. Dat hangt nauw samen met de warmere temperaturen en langere dagen tijdens de lente. Kinderen vinden de lente prachtig en dit thema heeft dan ook altijd een vrolijke uitwerking.


   1   2   3   4   5