Page 4 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 4

4 Voorlezen is goed voor het woordgebruik
Digitale prentboeken in relatie tot taalontwikkeling
Tegenwoordig verschijnen er steeds meer multimedia versies van prentenboeken, de digitale prentenboeken. Zijn deze prentenboeken goed voor de taalontwikke- ling? Kinderen zitten namelijk al veel voor een beeldscherm.
Samen met een volwassenen boeken lezen is één van de beste manieren om de woordenschat van jonge kinderen uit te breiden. Hoe vaker je een kind voor- leest, hoe groter de woordenschat van het kind zal zijn. Een goede mix van voorlezen en kijken naar verhaaltjes is ideaal. Je kunt een verhaal eerst een aantal keren samen voorlezen en er over praten met de kinderen. Daarna zouden ze ook naar het zelfde verhaal kunnen gaan kijken, de digitale versie. De digi- tale versie kan helpen bij het begrijpen van moeilijke woorden en zinnen.
Educatief verantwoord
De digitale prentenboeken zijn niet alleen leuk, maar zijn ook nog eens educatief verantwoord. Videofragmen- ten bevatten meer informatie dan platte illustraties, hierdoor bieden ze meer ondersteuning aan de tekst. En deze ondersteuning zorgt voor een beter tekstbegrip. Onderzoek heeft uitgewe- zen dat kinderen die videofragmenten te zien kregen een voorsprong hebben op kinderen die enkel platte illustraties te zien kregen. Voor kinderen met een taalachterstand, die tweetalig worden opgevoed, is dit zeker ook een goede stimulans om de woordenschat te ver- groten en het tekstbegrip te stimuleren.
Eenzaamheid
Prentenboek van het jaar 2017 is ‘De kleine walvis’. Een verhaal over een jongetje, Boy, die bij zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dit is het begin van een bijzondere vriendschap. Dit boek heeft als hoofdthema een- zaamheid. Het boek staat op nummer
1 in de top 10 van de Nationale voor-
leesdagen 2017, die werden gehouden van 25 januari tot 4 februari. Bij Rolle- bol kindercentra hebben we dit boek op alle groepen liggen en vele keren dit mooie verhaal voorgelezen.
Ook is het voorgelezen door gast- voorlezers, zoals bijvoorbeeld de brandweer en opa’s en oma’s.
Op onze facebook pagina is hier veelvuldig aandacht aan besteed, zie: https://www.facebook.com/Rollebol.
Digitale versie
‘De kleine walvis’ kun je ook samen digitaal bekijken. Je kunt hiervoor de app “De kleine walvis” downloaden. Deze app bevat het boek, een lied over de kleine walvis en een paar spelletjes.
Veel lees- en kijkplezier met dit boek en de nog vele andere titels die ge- drukt en digitaal te verkrijgen zijn.
I    e  р    е    н   ë    ij n
KIDDI-app voor kinderopvang
Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar het kinderdagverblijf? En hoe voorkom je dan dat andere kinderen en leidsters ziek worden? Medewerkers van de kinderopvang kunnen de antwoorden op dit soort vragen opzoeken in de KIDDI-app.
De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangorganisa- ties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM. De app is geschikt voor smart- phones en tablets en is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store (Android).
Informatie toegankelijk
Met de komst van de KIDDI-app krijgen medewerkers van kinderopvang een- voudig toegang tot informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen. Door het verblijf van veel kinderen in een ruimte bij elkaar zijn kindercentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse op- vangorganisaties risico-instellingen voor uitbraken van infectieziekten. Als er veel kinderen met gezondheidsklachten zijn, zoals diarree, geelzucht of huiduitslag, dan is het centrum wettelijk verplicht om dit te melden bij de GGD. In de KIDDI-app is de informatie over infec- tieziekten, hygiëne en wanneer er con- tact opgenomen moet worden met de GGD, eenvoudig te vinden. Medewer- kers hoeven niet meer in papieren mappen of op websites te zoeken.
De KIDDI-app is bedacht en inhoudelijk ontwikkeld door GGD Gelderland-Zuid. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft de app technisch ontwikkeld.
Het RIVM is verantwoordelijk voor de inhoud en zorgt voor het actueel houden van de app.
Aannemingsbedrijf J.G.Schaaf B.V.
Al ruim 100 jaar actief in Alkmaar en omstreken
Nieuwbouw Onderhoud Renovatie Tekenwerk/vergunningen Projectbegeleiding
Pater Schiphorststraat 15,1827 NJ te Alkmaar www.ajgs.nl • info@ajgs.nl • 072-5629283


   2   3   4   5   6