Page 5 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 5

Over interessante klantgesprekken en hoe we die oplossen 5 “Ik wil helemaal geen opvang!”
“Maar wat nu als mijn kind ziek is? Of als ik opeens moet overwerken? Of stel dat ik opeens van mijn werkgever een dag extra moet werken in de week?”
De ouder maakt zich zorgen, dus geef ik extra uitleg: “Bij Rollebol kindercentra ontvangt u alleen een factuur voor de ouderbijdrage als u ons hebt gemach- tigd en samen regelen we eventuele wijzigingen.” “Dus ook voor de overstap naar een andere werkgever van mijn partner? “U ontvangt van ons een nieuwe plaatsingsovereenkomst met berekening van de ouderbijdrage en wat u gaat ontvangen aan kinderop- vangtoeslag, dat is dus bij Rollebol kindercentra allemaal goed geregeld.”
“Yes. Wat ben ik blij dat ik jullie gevon- den heb!” En er klinkt een zucht van ver- lichting aan de andere kant van de lijn.
Zo ongerust als hij net nog klonk, zo gelukkig is hij nu. Ik hoor de last bijna van zijn schouders vallen. Ik vraag hem met welke plaatsing kan ik u blij maken en wat is het kindercentrum van uw keuze. Welk arrangement mag ik u aanbieden, regulier of het plus arrange- ment?
“Ik wil graag alleen een factuur voor de ouderbijdrage.” Blijkbaar is er toch nog iets onduidelijk, denk ik. “Als u een machtiging verstrekt dat wij de kinder- opvangtoeslag op onze rekening krij- gen, dan ontvangt u alleen nog een factuur voor de ouderbijdrage, meneer,” “Precies! Daarom: dat wil ik.” Ik besluit het nog een keer te proberen. “Oké, dus wat voor plaatsing heeft u in ge- dachten?”
“Ik wil helemaal geen opvang.” Nu ben ik het even kwijt. Ik help mensen om voor hun kind opvang te regelen. Dus wat kan ik voor deze meneer doen als hij helemaal geen opvang wil?
De ouder lacht en legt het uit. “Ik heb mijn kind bij een andere opvangorgani- satie in Alkmaar. Maar die biedt geen lage factuur voor de ouderbijdrage aan. Dus nu wil ik graag bij jullie de kinder- opvangtoeslag laten machtigen.” Aha. Ik ben er even stil van. Natuurlijk is het een prachtig compliment, dat iemand zo onder de indruk is van onze all-in- formule, maar all-in is bij ons écht all-in. Dus ook met opvang inbegrepen. “Hallo?” Mevrouw Irene... Bent u daar nog?”
Natuurlijk ben ik er nog, maar ik ben even van mijn stuk. In de acht jaar dat ik bij Rollebol kindercentra werk, heb ik nog nooit eerder gehoord dat andere organisaties wel opvang aanbieden maar geen deelfacturen. De ouder rea- geert nogal verontwaardigd als ik hem vertel dat wij geen losse regelingen met de kinderopvangtoeslag bieden. Dat we juist opvang verstrekken waarbij alle benodigde faciliteiten standaard zijn
Irene van Burgwal, Centrale administratie
inbegrepen. Alles zelf regelen bij de dienst Toeslagen kan wel, maar hoeft niet en is bij ons niet gebruikelijk. Maar uitsluitend de kinderopvangtoeslag laten regelen zonder dat opvang wordt afgenomen, dát kan echt niet.
Toch heb ik een oplossing voor deze meneer. Ik stel voor dat hij kinderop- vang bij ons gaat afnemen – mét alle extra service vanuit Rollebol kinder- centra – en dat hij probeert de elders gehuurde kindplaats te annuleren. Mocht dat niet lukken, dan zit hij bij Rollebol kindercentra nergens aan vast. Bij ons kun je een reservering altijd kosteloos ongedaan maken.
Later belt de ouder terug. Het is gelukt. De eerder gehuurde kindplaats is ge- annuleerd. Dus er staat hem niets meer in de weg om zorgeloos zijn kind bij Rollebol onder te brengen.
Maar hij heeft toch nog een vraagje... “Wat nou als...”
Ik moet lachen. Wij kunnen er alles aan doen om betrouwbare opvang met veel extra service te bieden, maar het is aan het kind om van de opvang door onze zorgzame pedagogisch medewerksters te genieten.
Iedere dag weer beantwoord ik een heleboel telefoontjes. Meestal bellen klanten met vragen over beschikbaar- heid of willen ze weten of ze een ruildag kunnen inzetten. Maar sommige ge- sprekken springen eruit. “En als ik nou niet op tijd mijn kinderopvangtoeslag krijg? Dat is nog nooit gebeurd hoor, maar je weet maar nooit... Of...”
Zelf kan ik aardig kletsen, maar de klant aan de andere kant van de lijn praat zo snel door dat ik er amper tussen kom. “...krijg ik dan ook alleen een factuur voor de ouderbijdrage? Of als ik meer ga werken, geven jullie dat dan door aan Dienst Toeslagen van de Belasting- dienst?”
Wet versterking Positie Ouders
missie tot stand te brengen, mag de ouderraadpleging op een ander manier geregeld worden. Deze nieuwe rege- ling ontslaat de houder overigens
niet van de wettelijke plicht om altijd inspanningen te verrichten een ouder- commissie in te stellen of ouders de gelegenheid te bieden om een ouder- commissie in te stellen. Er wordt gewerkt aan verschillende modellen om de alternatieve ouderraadpleging vorm te geven.
Er is één instantie gekomen waar ou- ders én oudercommissies hun geschil- len met kindercentra en peuteropvang kunnen voorleggen. De uitspraken
van deze geschillencommissie zijn bindend. Dat betekent een versterking van de positie van ouders en ouder- commissies.
Deze wet is al weer ruim een jaar geleden in werking getreden. Ouders hebben op een aantal onderwerpen meer zeggenschap in de kinderopvang.
Wat betekent dit nu concreet voor ouders of leden van de Oudercommis- sie? De wet verplicht kinderopvang- centra en peuteropvang minstens een keer per jaar hun pedagogisch beleid te bespreken met de oudercommissie. Met de wetswijziging staat het peda- gogisch beleid verplicht één keer per jaar op de agenda, ongeacht of er wijzigingen in het beleid zijn of niet. Het pedagogisch beleid wordt hiermee een vast onderwerp in overleg tussen houder en ouders.
De opvangorganisaties worden ver- plicht het definitieve inspectierapport
van de toezichthouder te bespreken met de oudercommissie. Tot op heden was de organisatie alleen verplicht het inspectierapport ter inzage te leggen voor de oudercommissie. Het rapport moet daadwerkelijk besproken worden.
Een goed aanknopingspunt voor
de oudercommissie om samen met de vestigingsmanager of houder te be- spreken op welke onderwerpen er verbeteringen moeten worden aan- gebracht en hoe de oudercommissie hierbij betrokken kan worden.
Onherroepelijke sancties, dat wil zeg- gen handhavingsbesluiten waarvan de bezwaartermijn is verstreken, zullen voortaan worden gepubliceerd in het landelijk register kinderopvang en peu- terspeelzalen (LRKP). Dit is uiteraard zeer nuttige informatie voor ouders.
Als het de houder in kleine vestigingen met maximaal vijftig kinderen of vijftig gastouders niet lukt om een oudercom-


   3   4   5   6   7