Page 2 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 2

2
Voorlezen en zelfstandig lezen een fijne vrijetijdsbesteding
Zijn strips slecht?
Ouders kunnen anders reageren op de vraag of kinderen wel of geen strips (stripverhalen) mogen lezen bij het vrij lezen. Ouders die voor zijn, vinden dat kinderen alles mogen kiezen. Als ze maar gemotiveerd aan het lezen zijn. De tegenstandsters vinden het lezen van stripboeken 'geen echt lezen'.
Kijken we naar leesvoorkeuren van kinderen, dan zien we dat vooral onder jongens strips hoog scoren. Eén van de verklaringen is dat strips meestal deel uitmaken van series. Series geven een gevoel van veilig- heid, omdat de steeds terugkerende patronen serieverhalen herkenbaar maken. Door de herhaling in structuur en taal weten lezers al wat hen in het volgende deel te wachten staat. Daar- door wordt hun begripsvermogen van het verhaal verhoogd, krijgen ze beter
vat op het geheel, kunnen ze meer ge- nieten van details en krijgen ze meer zelfvertrouwen als het gaat om hun leesvaardigheid. Immers als je het ene deel kunt lezen, gaat dat bij het andere ook lukken.
Woord en beeld
Waarom ze zo geliefd zijn? Omdat ze grappig zijn, vanwege de stripjes, de afwisseling tussen plaatjes en tekst en omdat de tekst op een andere manier dan gewoon is afgedrukt. Omdat je snel overzicht hebt over een bladzijde en omdat het lekker makkelijk lezen is, vooral 's avonds in bed. Beeldboeken blijken ook nog eens hele fijne boeken voor kinderen die dyslectisch zijn.
Leesdoelen
Lezen kent verschillende doelen. Door dóór te lezen in zelfgekozen boeken,
leer je lezen, breid je je woordenschat en je kennis van de wereld uit. En ga je teksten steeds beter begrijpen. Er zijn sociaal-emotionele, morele en levens- beschouwelijke doelen.
Door te lezen leer je jezelf en anderen beter kennen èn kun je je lekker ont- spannen. En er zijn literair-esthetische doelen. Door te lezen ontdek je welke genres er zijn, hoe boeken in elkaar zitten en welke keuzes auteurs hebben gemaakt.
• Iets plaatsen wat in de toekomst van negatieve invloed kan zijn op banen of een studie
• Online iets zeggen of doen wat het hele gezin kwetsbaar maakt
Ondanks deze bezorgdheid laat een kwart van de ouders hun kind al op jonge leeftijd (voordat een kind zes jaar is) het internet gebruiken. En hoewel de meerderheid preventieve maatregelen neemt om hun kinderen online te be- schermen, doet een kleine groep niets. Onder maatregelen vallen het beperken van toegang tot bepaalde websites en apps of het uitsluitend toestaan van in- ternettoegang onder ouderlijk toezicht.
Strips en beeldboeken bevatten veel minder woorden dan reguliere tekst- boeken. Meestal zijn in strips per pa- gina zo'n 100 woorden te vinden. Dat wil zeggen dat je veel meer strips en beeldboeken moet lezen om dezelfde hoeveelheid leeservaring op te doen. Bij de kinderopvang is voorlezen en ook zelfstandig lezen een fijne vrije- tijdsbesteding. Ook thuis kunnen kinderen van alles lezen. Als ze maar lezen!
Ouders spelen een belangrijke rol in het voorlichten van hun kinderen over de grenzen van acceptabel en veilig inter- netgebruik. Een open gesprek over on- line ervaringen is de eerste stap in het beschermen van kinderen.
Het internet is een waardevolle bron voor de ontwikkeling van kinderen en onze kinderen kennen geen wereld zonder internet. Voorkomen dat kinde- ren online gaan is geen oplossing. We moedigen ouders dan ook aan huisre- gels op te stellen over internetgebruik op basis van de leeftijd van de kinderen en met hen te praten over hun online ervaringen.
Belangrijke rol voor ouders in voorlichting
Bezorgdheid over online veiligheid kinderen
De meeste Nederlandse ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen op het internet. Ook zijn ou- ders bezorgd dat hun kinderen mogelijk worden gepest, geïntimideerd of mee- gelokt door een vreemde.
Ouders denken dat hun kinderen tegenwoordig eerder online worden gepest dan op het schoolplein. Ook geeft driekwart van de ouders aan dat
Colofon Contact
- Advertentieverkoop: advertenties@rollebode.nl
- Aanleveren redactie: redactie@rollebode.nl
- Lezersservice: info@rollebode.nl
kinderen nu veel meer worden bloot- gesteld aan online gevaren dan vijf jaar geleden.
Naast cyberpesten maken ouders zich voornamelijk zorgen dat hun kinderen mogelijk:
• Schadelijke programma's of apps
downloaden
• Te veel persoonlijke informatie aan
vreemden geven
- Advertentiemogelijkheden: www.rollebode.nl/advertenties
Tekst en redactie
Wim Berghuijs, Nicolette Ligthart, Ci-Da-Ri communicatie.
Nieuwe belettering bolderwagens Skippybol
De stickers aan weerzijden van onze bolderkarren bij Skippybol werden slecht. Locatiemanager Inge van der Busse vond het niet bepaald representatief meer. Omdat we regelmatig uitstapjes maken en wandelen rond het Bolwerk in Alkmaar zijn de stickers natuurlijk aan slijtage onderhevig.
Tijd voor een nieuw ontwerp. We hebben Scholten reclame gevraagd een ontwerp te maken. Nou dat was snel gebeurd. We kregen een ontwerp dat helemaal past bij de belettering van onze Rollebol busjes. Ze zijn nu ook versierd
met vrolijke paarse bollen. Inge was meteen
enthousiast.
“Zo kunnen we weer netjes op stap”, zegt
onze locatiemanager van Skippybol.
“Ik ben blij met de nieuwe belletering.
Wij krijgen al veel reacties tijdens onze
wandelingen”.
Ontwerp en opmaak
De Formatie - www.de-formatie.nl Druk Rotatiedrukkerij Rodi Media Rollebode online www.rollebode.nl
Rollebode een blad voor ouders/verzorgers met interesse voor opvoeden en kinderopvang in Alkmaar.
Rollebode wordt in Alkmaar verspreid aan onze klanten en op diverse distributiepunten en bereikt daardoor gericht de doelgroepen met de hoogst denkbare dekking.
Ideaal dus voor adverteerders die in één
klap onder de aandacht van de totale groep potentiële afnemers willen komen. © 2017


   1   2   3   4   5