Page 10 - Rollebode - Voorjaar 2017 - Nummer 3
P. 10

10
De wereld van vloggers
Is uw kind ook in deze wereld gevlogen?
zetten, heeft de organisatie nog niets te zeggen. Dit is dan ook de reden dat de regels vaak niet worden nageleefd. Vol- gend jaar wil de toezichthouder al met richtlijnen voor reclame in vlogs komen.
De toezichthouder wil dat vloggers geen reclame meer maken voor kinde- ren tot 12 jaar. Ook moeten ze altijd vermelden dat een bedrijf voor de sluikreclame heeft betaald. Gebeurt dit niet, dan kan deze overtreder op de zwarte lijst worden geplaatst.
De consumentenbond heeft de politiek ook opgeroepen om hier iets mee te gaan doen.
Vloggers zijn personen die de camera zetten op hun eigen leven. We zien dan de vloggers de dagelijkse activiteiten uitvoeren. Kinderen en jonge tieners vinden deze filmpjes heel aan- trekkelijk om naar te kijken. Vloggers zijn mensen waar kinderen vaak naar opkijken.
Ze willen ook zijn als hun online helden en doen inspiratie op.
De populariteit van deze filmpjes onder kinderen komt omdat ze denken naar het gewone leven van iemand te kijken en hierdoor het gevoel te hebben de vlogger heel goed te kennen. Vloggers geven veel persoonlijke informatie door tijdens de filmpjes. Daardoor lijkt het voor de jonge volgers of ze echt deel uitmaken van dit leven.
Probleem
Het grote probleem begint zich voor te doen met de sluikreclame die in deze filmpjes naar voren komt. Kinderen her- kennen dit vaak nog niet als reclame. En al snappen ze wel dat het reclame
is, door veelvuldig de producten te zien, willen ze het toch zelf ook graag ervaren en hebben. Want wat jouw held eet, drinkt, koopt of aantrekt, willen de volgers natuurlijk ook graag hebben. Dus zo zijn deze vlogs een mooie mar- keting tool geworden. Je ziet het vaak op vlogs. Vloggers die wel erg veel na- druk leggen
op een be-
paald merk-
product. Soms
is het duidelijk
dat de vlogger
reclame maakt
voor het merk,
maar soms
ook niet.
Maar mag dit
nu wel alle-
maal? Re-
clame gericht
op kinderen?
Adverteerders
weten dat je
kinderen en
jonge tieners
tegenwoordig
online moet
opzoeken voor
hun commer-
ciële boodschap. Deze jonge kinderen kijken YouTube, gamen en zitten op social media. Ze kijken bijna geen ge- wone televisie meer. Dus wil je artikelen aanprijzen moet je de doelgroep zoe- ken op deze kanalen.
De reclame op de televisie zijn gebon- den aan regels van de Reclamecode en er wordt ook streng op gelet of deze regels worden nageleefd. Deze Reclamecode geldt ook op internet, maar de vloggers trekken zich hier niets van aan.
Regels
De regels van de Reclamecode zijn: 1. Adverteerders mogen geen idolen gebruiken om reclame te maken
gericht op kinderen.
2. Reclame voor ongezonde voeding
is verboden voor kinderen onder de 13 jaar.
3. Ze mogen geen minderjarigen inzet- ten om reclame te maken wat gericht is op kinderen.
4. Adverteerders moeten er zelf voor zorgen dat het duidelijk is dat het gaat om reclame.
Er is nog geen wet die bepaalt wat wel en niet mag. Dit is een zelfregulering van de industrie. Het Commissariaat kan traditionele media bestraffen voor het overtreden van reclameregels, maar over video's die vloggers op YouTube
Conclusie: Kijk met uw kind mee naar de vlogs en praat over wat u ziet. Maak het de kinderen duidelijk dat het om re- clame gaat en dat vloggen een goed betaalde baan is.
Bent u het niet eens met wat u ziet, bij Stichting Reclame Code kunt u hiervoor een online klachtenformulier vinden. De klachten moeten komen van de ouders om dit probleem aan te kunnen pakken.
Sites van Rollebol kindercentra gaan veilig om met gevoelige gegevens
Uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van bedrijfssites en zelfs de overheid, onveilig omgaan met gevoe- lige gegevens. Op onze nieuwe websites staan formulieren, waarmee ouders onder meer kunnen inschrijven.
Er wordt ook op onze nieuwe site gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Dit omdat gebruikers soms gevoelige informatie verzenden, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en voor inlogsystemen gebruikersnamen en wachtwoorden.
ontvangen over gemengde inhoud. Dit is een belangrijke voordeel.
Google
De beveiliging van data is niet de enige reden om deze HTTPS-verbinding in te voeren. Ook in de Google-zoekresulta- ten worden sites zonder beveiligde verbinding tegenwoordig 'gestraft' met een lagere plaatsing.
De browsers Chrome en Firefox waarschuwen als een website niet met een HTTPS-verbinding beveiligd is.
Natuurlijk willen we met de sites van Rollebol kindercentra goed vindbaar zijn, zodat we bij mogelijk inschrijving- en door potentiele klanten geen klandi- zie mislopen. Meer klantvertrouwen betekent een grotere bereidwilligheid om gevoelige gegevens achter te laten op de website en dus hopelijk een kans op een grotere bereidheid om digitaal in te schrijven. Veiligheid loont!
Op onze websites worden die gege- vens geaccepteerd via HTTPS, de beveiligingsstandaard die te herkennen is aan een 'slotje' in de browser, naast het webadres. Omdat gegevens ver- sleuteld worden verstuurd, zijn ze door een kwaadwillende “nagenoeg niet” (100% beveiliging bestaat niet) meer
te onderscheppen.
SSL-certificaat
Het is in Nederland wettelijk verplicht om persoonsgegevens goed te beveili- gen. In het ernstigste geval kan de toezichthouder Autoriteit Persoons- gegevens boetes opleggen als dat niet gebeurt. Op de site van Rollebol kin- dercentra maken we gebruik van een
multi SSL certificaat waarmee alle hoofd- en sub domeinen (URL’s) worden beveiligd. Dat kan, omdat ze allemaal dezelfde eigenaar (Rollebol kindercen- tra) hebben. De domeinnamen kunnen zonder of met ‘www’ worden opge- vraagd. Ze blijven beveiligd.
Voor een succesvolle site is het essen- tieel dat klanten met een veilig gevoel gegevens kunnen achterlaten op onze website. Het gaat tenslotte om privacy gevoelige zaken. Daar is een SSL certificaat voor nodig. Door een SSL certificaat op onze gehele website te gebruiken, is dat de beste wijze om het klantvertrouwen te vergroten. Het is een eenvoudige manier om 'Sidejacking' en
'Firesheep' aanvallen te voorkomen. Dit zijn aanvallen waarbij bezoekers onge- merkt omgeleid worden naar een andere pagina om op deze manier vertrouwe- lijke gegevens te onderscheppen.
De gehele website van Rollebol kinder- centra is met SSL beveiligd. Daardoor wordt er niet geschakeld van beveiligde naar onbeveiligde pagina's waardoor er gegevens onderschept kunnen worden door dit soort 'man in the middle' aan- vallen. Er wordt voorkomen, dat bezoe- kers op een website waarschuwingen


   8   9   10   11   12